Contact

Algemeen telefoonnummer:
088-01 00 521
(ma t/m vrij 08.30-17.00 uur)
088-01 26 911
(ma t/m vrij 17.00-20.00 uur en in
het weekend 09.00-20.00 uur) 

In welke regio woon je?
Check het hier!

Regio Kop van Noord-Holland 
Meldpunt Vangnet en Advies
Bernhardplein 76G
1781 HK Den Helder
tel.: 088-01 00 526
e-mail: centraalmeldpunt@ggdhn.nl

Regio Alkmaar  
Meldpunt Vangnet en Advies
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar  
tel.: 088-01 00 524/06 - 51 35 81 78
e-mail: meldpunt-nk@ggdhn.nl

Regio West-Friesland 
Meldpunt Vangnet en Advies
Nieuwe Steen 36
1625 HV Hoorn
tel.: 088-01 00 523
e-mail: meldpunt@ggdhn.nl

 

OGGZ: Meldpunt Vangnet & Advies

Wat doet het Meldpunt?

Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.

Voor wie is het Meldpunt?

Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden.
Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet & Advies tijdelijk de regie overnemen.

Wat kan je melden?

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die:

  • vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
  • niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
  • diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
  • dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
  • vereenzamen;
  • zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
  • hun woning ernstig verwaarlozen;
  • in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Hoe kun je een melding doen?

Tijdens werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 23.00 uur (bekijk de contactgegevens hiernaast). De melding kan ook via e-mail gedaan worden. Vanuit het meldpunt wordt dan contact opgenomen met de melder. Bekijk de kop ‘Contact’ voor de e-mailadressen. Je kan ook gebruik maken van dit formulier.

GGD HN neemt uw melding pas in behandeling nadat wij telefonisch contact met u hebben gehad over uw melding. Vul daarom altijd uw telefoonnummer juist in
Wij zullen uw melding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken in ons registratiesysteem. Dit doen wij op grond van het algemeen belang en/of ter uitvoering van een publieke taak, namelijk het coördineren van zorg en het toeleiden naar zorg van mensen uit kwetsbare groepen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van (dreiging van) crises bij kwetsbare groepen of personen. Het Meldpunt Vangnet & Advies zal contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding en zo nodig ook met degene over wie u een melding doet of met ketenpartners die mogelijk een rol kunnen spelen bij de toeleiding naar zorg. Het formulier zal worden opgenomen in ons registratiesysteem. het Meldpunt Vangnet & Advies is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Neem bij vragen contact op met het Meldpunt Vangnet & Advies. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de over u verwerkte persoonsgegevens.

Wat wordt er met de melding gedaan?

De melding wordt geregistreerd en er wordt uitgezocht of de cliënt al ergens in zorg is. Aan de hand van de informatie van de melder en eventuele aanwezige hulpverlener wordt een situatieschets gemaakt. Zo nodig worden huisbezoeken gedaan. Vervolgens wordt er (samen met de cliënt) een plan van aanpak opgesteld, met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Er wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, thuiszorg, etc.

Bekijk de infografic van team Vangnet & Advies