OGGZ: Meldpunt Vangnet & Advies

Wat doet het Meldpunt?
Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.

Voor wie is het Meldpunt?
Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden.
Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet & Advies tijdelijk de regie overnemen.

Wat kan je melden?
Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die:

  • vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
  • niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
  • diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
  • dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
  • vereenzamen;
  • zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
  • hun woning ernstig verwaarlozen;
  • in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Hoe kun je een melding doen?
telefonisch: 088-01 00 521 (ma t/m vrij 08.30-17.00 uur)
via mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl

Tijdens werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur (bekijk de contactgegevens hiernaast). De melding kan ook via e-mail gedaan worden. Vanuit het meldpunt wordt dan contact opgenomen met de melder. Bekijk de kop ‘Contact’ voor de e-mailadressen. 

Wat wordt er met de melding gedaan?

De melding wordt geregistreerd en er wordt uitgezocht of de cliënt al ergens in zorg is. Aan de hand van de informatie van de melder en eventuele aanwezige hulpverlener wordt een situatieschets gemaakt. Zo nodig worden huisbezoeken gedaan. Vervolgens wordt er (samen met de cliënt) een plan van aanpak opgesteld, met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Er wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, thuiszorg, etc.

Bekijk de infografic van team Vangnet & Advies