Huiselijk geweld

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) is de Veilig Thuis-organisatie in de regio Noord-Holland-Noord (Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. - inclusief Uitgeest - en West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis NHN biedt advies en ondersteuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhandel, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis onderzoek en leidt toe naar hulpverlening.

Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat informatie over hoe Veilig Thuis hulp organiseert. In Noord-Holland-Noord zijn drie Steunpunten Huiselijk Geweld. Deze Steunpunten geven informatie en advies over huiselijk geweld aan iedereen die ermee te maken heeft. Ze bieden een luisterend oor, en zoeken samen met u naar mogelijkheden om het probleem op te lossen en weer een veilige thuissituatie te krijgen.