Waarom Positieve Gezondheid?

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Positieve Gezondheid is een bredere manier om te kijken naar gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Zij werkte dat uit in zes dimensies.

Die zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit.
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk.
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst.
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven.
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen.
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen.

Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan daarbij de eigen regie te voeren waarbij persoonlijke zingeving de belangrijkste drijfveer is. GGD HN vindt het belangrijk om inwoners en professionals te wijzen op de kracht van deze brede blik op gezondheid, met aandacht voor wat mensen zelf belangrijk vinden.

Positieve Gezondheid geborgd in beleid

Met het programma Focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor 17 gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg samen met andere organisaties in de regio Noord-Holland-Noord. Vier thema’s uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen: Gezond opgroeien, Meedoen naar vermogen, Gezonde leefomgeving en Gezond ouder worden. In deze focuslijnen is positieve gezondheid vastgelegd als onze basis van waaruit we werken en waarbij we gezondheid benaderen vanuit een breed en positief perspectief waarin de eigen regie van mensen centraal staat. Hiermee sluit onze dienstverlening nog beter aan bij de behoeften van onze cliënten en kunnen we de gezondheid van de inwoners in onze regio versterken. 

Noordkop Gezond voor Elkaar

GGD HN is één van de initiatiefnemers van het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Hiermee is beloofd om Positieve Gezondheid in samenwerking met andere (zorg) organisaties verder te verankeren in onze organisatie en de regio.

We voeren verschillende activiteiten uit om Positieve Gezondheid in onze organisatie te borgen. Een interne werkgroep is ingesteld en komt bij elkaar om Positieve Gezondheid te vertalen naar de werkpraktijk. We inspireren medewerkers door informatie over Positieve Gezondheid te verspreiden in de organisatie, zoals via intranet en door het organiseren van een interactieve summerschool. Twee medewerkers zijn opgeleid voor het geven van de basismodule Positieve Gezondheid. In 2019 is de eerste basismodule gegeven aan geïnteresseerde medewerkers en met succes afgerond.  In 2021 zal Positieve Gezondheid breed onder de aandacht van de jeugdgezondheidszorg gebracht worden en krijgen medewerkers de kans de basismodule te volgen.

 

Campagne 30dagengezonder; zelf invloed op je gezondheid met de actie 30dagengezonder

GGD HN daagt elk jaar in maart alle inwoners uit Noord-Holland-Noord uit een gezonde gewoonte aan te leren en mee te doen met de actie 30 dagen gezonder.  

Gezonder leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Elke dag naar buiten, 30 dagen op tijd naar bed, niet snoepen, minder schermtijd, elke dag 10.000 stappen zetten of ’s avonds geen werkmail checken… Er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen om je gezonder te voelen. Het doel van de actie is in 30 dagen een gezondere gewoonte aan te leren en gewoontegedrag te doorbreken. De actie stimuleert deelnemers om op een positieve manier een uitdaging met zichzelf aan te gaan.

Alleen of samen! Wie daag jij uit?
Iedereen, jong en oud, kan mee doen met de actie door een eigen gezonde uitdaging te kiezen. In 2020 deden er bijna 3000 mensen mee, waaronder ook veel bedrijven en een aantal scholen. Vorig jaar gaf 90% van de deelnemers aan dat het  (grotendeels) gelukt was om de uitdaging vol te houden en dat zij anderen zouden aanraden om ook mee te doen. 

Daag vrienden, familie of collega’s uit om mee te doen. Dat werkt stimulerend en zo houd je elkaar scherp. Op de website www.30dagengezonder.nl vind je diverse ideeën voor uitdagingen en kun je je aanmelden. Deelnemers ontvangen de hele maand maart inspirerende tips en adviezen om het vol te houden.