Gezonde School

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. De school, leerlingen, ouders en onze GGD werken samen aan Gezonde School.

De jeugdverpleegkundigen van GGD Hollands Noorden zijn Gezonde School-adviseurs en kunnen scholen ondersteunen en adviseren bij de implementatie van de Gezonde School-aanpak.

Lees meer informatie over Gezonde School of bekijk de infographic Gezonde School

Ondersteuningsaanbod

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Daarnaast krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio. Voor meer informatie over wat het ondersteuningsaanbod inhoudt en de voorwaarden klik hier: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod.

Voor regio Noord-Holland-Noord is aan 17 scholen subsidie toegekend in het kader van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2018/2019. Dit zijn 14 primair onderwijs scholen en 3 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. In het voorjaar van 2019 opent weer een nieuwe ondersteuningsronde. Daarvoor kunnen scholen zich te zijner tijd aanmelden via de website www.gezondeschool.nl.

 

Vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende 3 jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken.

Er is een vignet Gezonde School voor het basis- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Behaal het vignet

Bekijk de animatie Gezonde School