Gezonde School

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. De school, leerlingen, ouders en onze GGD werken samen aan Gezonde School.

De jeugdverpleegkundigen van GGD Hollands Noorden zijn Gezonde School-adviseurs en kunnen scholen ondersteunen en adviseren bij de implementatie van de Gezonde School-aanpak.

Lees meer informatie over Gezonde School of bekijk de infographic Gezonde School

Ondersteuningsaanbod

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Daarnaast krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio. Voor meer informatie over wat het ondersteuningsaanbod inhoudt en de voorwaarden klik hier: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod.

Subsidie 2019/2020

In onze regio Noord-Holland-Noord is aan maar liefst 29 scholen subsidie toegekend in het kader van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019/2020. Dit zijn 22 primair onderwijs scholen en 8 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. GGD Hollands Noorden gaat deze scholen komend schooljaar ondersteunen om integraal en structureel aan gezondheid te werken volgens de Gezonde School-aanpak.

 

 

Vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School mag jouw school zich gedurende 3 jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken.

Er is een vignet Gezonde School voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Behaal het vignet

Bekijk de animatie Gezonde School