Gehoorschade

Cijfers over gehoorschade
Luisteren naar harde muziek kan gehoorschade veroorzaken met levenslange handicaps als gevolg. Naar schatting hebben 300.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar een gehoorverlies van 10 decibel of meer. Dit gaat vaak gepaard met een permanente piep in je oor. Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren in Nederland bij met blijvende gehoorschade door te harde muziek. In onze regio heeft 1 op de 4 jongeren last van hun oren na het beluisteren van een muziekspeler. 1 op de 2 jongeren heeft last nadat ze op een plek zijn geweest met harde muziek. Gering gehoorverlies opgelopen op jonge of middelbare leeftijd kan op latere leeftijd tot extra problemen leiden in de vorm van ouderdomsdoofheid.

Risico op gehoorschade
Het probleem is duidelijk, maar hoe voorkom je dat je gehoorschade oploopt? Voorkomen begint met beseffen wanneer je risico loopt. De kans op gehoorschade hangt af van het geluidsvolume en de tijdsduur. Geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag ‘veilig’ horen. Elke 3 decibel erbij is een verdubbeling van het geluid, waardoor 83 decibel nog maar 4 uur per dag veilig is. Geluid van 100 decibel kan je gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen.

Voorkomen gehoorschade
Suizen, piep, ruis of een doof gevoel wijst op beginnende gehoorschade. De kans op herstel hangt af van de duur en het geluidsvolume. Wees je bewust van signalen van gehoorschade en neem het liefst maatregelen voordat je last krijgt. 

 

 

 

 

 

 

Bron: J.O. Pickles
Gezonde gehoorcellen tegenover beschadigde gehoorcellen door hard geluid


Voor evenementen en uitgaanslocaties adviseert GGD Hollands Noorden een streefwaarde van gemiddeld 92 decibel, voor evenementen voor kinderen 88 decibel. Mocht het geluid harder zijn, wat kun je dan doen?

  • Weet waar je oren aan blootgesteld worden door een decibelmeting uit te voeren.
  • Zorg dat je goede gehoorbescherming met muziekfilter draagt.
  • Houd afstand tot boxen bij evenementen en uitgaansgelegenheden.
  • Zorg dat je geregeld gehoorpauzes neemt, zodat je bewust wordt van een eventuele piep, ruis of suis of doof gevoel.
  • Zet je muziekspeler niet te hard. Bij veel muziekspelers krijg je hier een melding van.
  • Gun je oren 24 uur rust na het bezoek van bijvoorbeeld een evenement met harde muziek.

In 2016 zijn de geluidsniveaus gemeten bij festivals in Noord-Holland-Noord. Bekijk het onderzoeksrapport.
Wil je weten hoe je gehoor er nu voor staat? Doe een gehoortest.