Kindermonitor 0-12 jaar

Kindermonitor 0-12 2016
In maart 2016 voerde de GGD de Kindermonitor uit; een onderzoek gericht op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen in de regio. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de jongste inwoners is een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister. De ouders/verzorgers van ruim 38.000 kinderen ontvangen in maart een uitnodigingsbrief van de GGD om een online vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst
De vragenlijst bevat vragen over veel verschillende onderwerpen. De vragenlijst is afgestemd op de leeftijd van het kind. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar. Er wordt onder andere gevraagd naar lichamelijke en psychische gezondheid, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg. De vragenlijst is gebaseerd op onderwerpen en vragen die landelijk zijn ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Resultaten
Bekijk de resulaten van de Kindermonitor in de Gezondheidsatlas. De gemeenten ontvangen een rapport over de gezondheidstoestand van de kinderen in hun eigen gemeente. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de resultaten voor de verschillende leeftijdscategorieën. Deze rapportages geven inzicht in de gezondheid en de leefstijl van kinderen en de factoren die daarop van invloed zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten en GGD; aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen zij hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. Alle rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van GGD Hollands Noorden.

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met team epidemiologie GGD Hollands Noorden via 088-01 00 558 of per e-mail kindermonitor@ggdhn.nl.

Aanvullende informatie kun je lezen in het Protocol Kindermonitor 2016 en veelgestelde vragen Kindermonitor 2016.