Kindermonitor 0-12 jaar 2020

In het voorjaar van 2020 voert GGD Hollands Noorden (GGD HN) een Kindermonitor uit; een onderzoek gericht op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen in de regio. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de jongste inwoners. Door ouders van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar zal een digitale vragenlijst worden ingevuld. De verspreiding van de vragenlijst gebeurt op verschillende wijzen. U kunt via het consultatiebureau, kinderdagverblijf of school benaderd worden, maar er worden ook deelnemers geworven via sociale media.

Vragenlijst 

De vragenlijst bevat vragen over veel verschillende onderwerpen. De vragenlijst is afgestemd op de leeftijd van het kind. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar. Er wordt onder andere gevraagd naar lichamelijke en psychische gezondheid, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg. De vragenlijst is gebaseerd op onderwerpen en vragen die landelijk zijn ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 

Resultaten

GGD HN publiceert in de loop van 2020 de resultaten van de Kindermonitor op de gezondheidsatlas van de GGD (www.gezondnhn.nl). De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten en GGD; aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen zij hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. 

Informatie

Voor informatie over de Kindermonitor 0-12 jaar 2020 kun je contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD HN via kindermonitor@ggdhn.nl.