Kindermonitor 0 t/m 11 jaar 2021

Van maart t/m mei 2021 voert de GGD de Kindermonitor uit; een onderzoek gericht op gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen in de regio. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de jongste inwoners zullen ouders van kinderen in de leeftijd 0 t/m 11 jaar gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen. De verspreiding van de vragenlijst gebeurt op verschillende manieren; via het consultatiebureau, het kinderdagverblijf of de basisscholen. Daarnaast zullen ouders geworven worden via social media.

Vragenlijst

De vragenlijst bevat vragen over veel verschillende onderwerpen. De vragenlijst is afgestemd op de leeftijd van het kind. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 jaar. Er wordt onder andere gevraagd naar lichamelijke en psychische gezondheid, corona, thuissituatie, sporten en bewegen, opvoeding, vrijetijdsbesteding, (borst)voeding, huilgedrag en gebruik van gezondheidszorg. De vragenlijst is gebaseerd op onderwerpen en vragen die landelijk zijn ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten en GGD; aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen zij hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. De resultaten van de Kindermonitor 2021 verschijnen in oktober op de gezondheidsatlas van de GGD Hollands Noorden (www.gezondnhn.nl).

Bekijk hier alvast de rapporten van de Kindermonitor 2016.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in:

Voor vragen en overige informatie over de Kindermonitor kun je contact opnemen met team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden via kindermonitor@ggdhn.nl.