Resutaten Kindermonitor 2021 bekend

Op 12 januari 2022 is het regiorapport van de Kindermonitor 2021 gepubliceerd op de Gezondheidsatlas (www.gezondnhn.nl) onder de tegel 'publicaties'. Het regiorapport beschrijft de belangrijkste resultaten van de Kindermonitor, cijfers van eerdere jaren en cijfers uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de ouders.

De 4-jaarlijkse Kindermonitor is in 2021 voor de 3e keer uitgevoerd. Ouders van ruim 10.000 kinderen van 0 t/m 11 jaar uit alle 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben in het voorjaar van 2021 een vragenlijst ingevuld over onder andere de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de omgeving van hun kind. Er zijn ook vragen gesteld over de invloed van de coronacrisis op het kind en het gezin.

Opvallende bevindingen in Noord-Holland-Noord vergeleken met 2016

  • Meer kinderen hebben een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt: er is een stijging te zien van het aantal conflicten binnen het gezin, problemen met psychische gezondheid van ouders en echtscheidingen.
  • Meer kinderen hebben een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen.
  • Ouders lijken vaker ontevreden over de woonomgeving.
  • Kinderen drinken vaker water.
  • Minder kinderen bewegen minstens één uur per dag.
  • Ouders praten vaker met hun kind over seksualiteit.
  • Kinderen kijken vaker naar een beeldscherm, maar ouders hebben vaker afspraken en regels over beeldschermgebruik en ouders weten vaker wat hun kind doet op het internet.
  • Meer ouders geven aan de opvoeding als (zeer) moeilijk te ervaren.

Opvallende bevindingen in Noord-Holland-Noord ten aanzien van de coronacrisis

Een derde van de ouders geeft aan dat hun kind door de coronacrisis minder is gaan bewegen. Eén op de tien is meer gaan bewegen.
Bijna de helft van de ouders geeft aan dat het beeldschermgebruik van hun kind is toegenomen door de coronacrisis. Bij minder dan 1% is het beeldschermgebruik minder geworden.
Bijna één op de vijf ouders maakt zich zorgen over de ontwikkeling op school door de coronacrisis.
Een derde van de ouders geeft aan dat de verdeling tussen werk en privé slechter is geworden.
Bijna één op de vijf ouders geeft aan dat de sfeer in het huishouden minder goed is, bij ruim de helft is de sfeer in positieve zin veranderd.

Gemeenterapporten

Binnenkort worden ook de gemeenterapporten gepubliceerd op de Gezondheidsatlas. In de gemeenterapporten worden de gemeentecijfers vergeleken met de cijfers van de regio, de cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de ouders en indien mogelijk worden de cijfers op wijkniveau weergegeven.
 Lees het regiorapport Kindermonitor 2021

Vragen?

Voor vragen over de Kindermonitor 2021 kunt u contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD NH via epi@ggdhn.nl.