Jongvolwassenenmonitor

Resultaten Jongvolwassenenmonitor 2021 bekend (november 2021)

Bekijk de resultaten Jongvolwassenenmonitor 2021 op de gezondheidsatlas.

 

Jongvolwassenenmonitor 2021 

In de leeftijdsperiode tussen 16 en 25 jaar verandert er van alles. Jongeren zoeken een plek in de maatschappij en moeten erachter komen wat wel en niet bij hun past. Om meer inzicht te krijgen in de situatie van jongeren in deze leeftijdsgroep is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op de onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt: de Jongvolwassenenmonitor!

Achtergrond
Van 11 mei tot eind juli 2021 voerde Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) voor de 3e keer een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn het programma In Control of Alcohol & Drugs en alle 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord.

Het onderzoek besstond uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, (gevolgen van) corona, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Dit kostte ongeveer 15 minuten.

Deelname
Deelname aan de Jongvolwassenmonitor stond open voor alle inwoners van Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Flevoland in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Meedoen aan het onderzoek gebeurde anoniem. Jongvolwassenen werden actief benaderd om deel te nemen, via o.a. sociale media, scholen en via leeftijdsgenoten (peergroups).

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten, GGD en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en welzijn van jongvolwassenen. Voor het nemen van beleidsbeslissingen voor of over deze groep inwoners is informatie belangrijk. Denk hierbij aan het gebruik van partydrugs, GGZ, seksueel risicogedrag, mantelzorg, schulden, voortijdig schoolverlaten, etc.

Vanuit het programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’ is er specifieke behoefte aan informatie over het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar. Het gaat hierbij onder andere om gegevens over het aantal gebruikers, de hoeveelheden alcohol en drugs die gebruikt worden, de soorten drugs die gebruikt worden, de verkrijgbaarheid van drugs en de plekken waar jongeren alcohol en drugs gebruiken.

Omdat het onderzoek in 2019 en 2017 ook heeft plaatsgevonden is het mogelijk om de resultaten over de tijd te vergelijken. Wordt er evenveel alcohol gedronken als in 2019 en 2017 en zijn de jongvolwassenen nog steeds even gelukkig? De resultaten van de Jongvolwassenmonitor 2021 worden eind september 2021 verwacht. Bekijk hier alvast de rapporten en resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek:

Voor vragen en overige informatie kun je contact opnemen met de onderzoekers via onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl.