Jongvolwassenenmonitor

 Achtergrond onderzoek

Tussen april en juli 2017 voerde Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord (NHN). Opdrachtgevers van dit onderzoek waren het project 'In Control of Alcohol en Drugs' en alle 17 gemeenten in NHN. 2.807 jongvolwassenen vulden de online-vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën volledig in.

Benaderingswijze

Via sociale media, leeftijdsgenoten, scholen en betrokkenen bij het onderzoek (zoals gemeenten, GGD en jongerenwerk) zijn jongvolwassenen actief benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.  In 50 bussen van Connexxion hebben gedurende 4 weken posters gehangen. Ook zijn supermarkten en andere winkels waar veel jongvolwassenen werken verzocht om flyers over het onderzoek te verspreiden. Onder alle deelnemers zijn bol.com bonnen en 3 JBL Bluetooth Speakers verloot. Meedoen aan het onderzoek was anoniem.

Rapportage

Van alle 17 gemeenten deden voldoende jongvolwassenen mee om betrouwbare resultaten over de totale groep jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in een gemeente te presenteren. Voor een betrouwbare afspiegeling zijn de resultaten gewogen naar leeftijd en geslacht op basis van het werkelijke aantal jongvolwassenen in de gemeente en de regio.

De rapporten beschrijven kort de belangrijkste resultaten.

Gezondheidsatlas

De rapporten en resultaten van de jongvolwassenenmonitor zijn ook te vinden op onze gezondheidsatlas: www.gezondnhn.nl

 

Contact

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers via onderzoeksbureaunhn@ggdhn.nl