Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

GGD Hollands Noorden voert dit najaar voor de 7e keer een grootschalig vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Deze Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is onderdeel van een landelijk onderzoek in samenwerking met het RIVM.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over gezondheidsbeleid. Scholen ontvangen een rapportage met resultaten van hun school waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. Daarnaast wordt met de resultaten van dit onderzoek gemeentelijk en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Jongeren met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!
 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek.

Resultaten

Alle deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen in het voorjaar van 2020 een rapportage over de (gemiddelde) gezondheidstoestand van hun leerlingen. Deze rapporten zijn eigendom van de scholen; scholen bepalen zelf of zij deze resultaten openbaar maken.
In juni 2020 verschijnen de gemeenterapporten en het regiorapport over de gezondheid en leefstijl van jongeren; deze rapporten worden gepubliceerd op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden: www.gezondnhn.nl.
Resultaten van voorgaande Gezondheidsmonitors Jeugd (voorheen Emovo) kun je hier vinden.

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 kun je vinden in:
Protocol Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.
Veel gestelde vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.
Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.

Voor overige informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 kun je contact opnemen met Team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden via epi@ggdhn.nl.