Gezondheidsprofielen

In 2017 heeft de GGD voor iedere gemeente in Noord-Holland-Noord een gezondheidsprofiel samengesteld. Er is ook een profiel voor de hele regio. Het gezondheidsprofiel bevat informatie over een breed scala aan onderwerpen voor iedere gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de bevolkingsopbouw, de levensverwachting, chronische aandoeningen, infectieziekten, psychosociale gezondheid, het gebruik van genotmiddelen, overgewicht en beweging, de woon- en leefomgeving, sociale veiligheid, huiselijk geweld en het gebruik van zorg.

De cijfers zijn onder andere afkomstig uit de gezondheidsmonitors van de GGD onder kinderen, jongeren en volwassenen. Maar ook uit andere bronnen, zoals registraties van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en het Centraal voor de Statistiek. De informatie in de gezondheidsprofielen wordt eenmaal per vier jaar bijgewerkt met de nieuwste cijfers uit de monitors en registraties.

Naar de gezondheidsprofielen 2017.