Gezondheidspanel

Bent u al lid van het Gezondheidspanel?
Laat uw stem horen over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Om te weten wat er speelt in regio Noord-Holland Noord, is ook uw input belangrijk.

Wat is het Gezondheidspanel?

Het Gezondheidspanel van de GGD is een groep inwoners uit de regio Noord-Holland Noord die meerdere keren per jaar benaderd wordt om een aantal vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen.Invullen duurt niet langer dan 5 minuten per keer. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd een raakvlak met gezondheid.

Wat doet de GGD met de resultaten?
De resultaten van de onderzoeken geven inzicht in de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over diverse, aan gezondheid gerelateerde, onderwerpen. Met die informatie kunnen de GGD, gemeenten en andere professionals gericht activiteiten organiseren om de gezondheid van de inwoners in regio Noord-Holland Noord te verbeteren. Alle leden van het gezondheidspanel worden per e-mail geïnformeerd over de resultaten.

Hoe doet u mee?
U kunt zich hier aanmelden voor het Gezondheidspanel (onder vermelding van aanmelding). U ontvangt dan van ons een bevestigingsmail waarmee u de aanmelding kunt voltooien.

Stoppen met deelname aan het Gezondheidspanel?
U kunt zich hier afmelden (onder vermelding van afmelding).

FAQ GGD Gezondheidspanel