Gezondheidsmonitor

Gezondheidsmonitor 2016

In het najaar van 2016 voerde de GGD de Gezondheidsmonitor uit; een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen in alle gemeenten in Noord-Holland Noord. Meer dan 17.000 inwoners van Noord-Holland Noord hebben de vragenlijst online of op papier ingevuld.
Het onderzoek is in samenwerking met het CBS en RIVM, en door alle 25 GGD'en in Nederland op vergelijkbare wijze en met (deels) dezelfde vragen uitgevoerd. Hierdoor zijn gemeentelijke, regionale en landelijke cijfers goed vergelijkbaar. Ook zijn er, in overleg met de gemeenten van Noord-Holland Noord, nog aanvullende vragen gesteld voor onze regio. De resultaten van de monitor zijn een belangrijke informatiebron voor gemeenten, de GGD en andere regionale en landelijke organisaties bij de onderbouwing van beleidskeuzes om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.
 

Resultaten

Bekijk de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op de Gezondheidsatlas.

In de rapporten volwassenen en in de rapporten ouderen wordt onderscheid gemaakt naar de resultaten voor de verschillende leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus en wordt er vergeleken met regionale en landelijke cijfers. Voor verschillende onderwerpen staan in de rapporten resultaten per gemeente op wijkniveau, deze wijkcijfers vind je ook op de gezondheidsatlas per onderwerp.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met team epidemiologie GGD Hollands Noorden via epi@ggdhollandsnoorden.nl.