Gemeenteresultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bekend

Op 9 september zijn de gemeentelijke cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 uitgebracht. Voor iedere gemeente in Noord-Holland-Noord is een volwassenenrapport (inwoners 18-65 jaar) en een ouderenrapport (65 jaar en ouder) gepubliceerd op de Gezondheidsatlas (www.gezondnhn.nl) onder de tegel 'publicaties'. De gemeenterapporten bevatten gemeentelijke, regionale en landelijke cijfers, cijfers van eerdere jaren, cijfers per wijk en cijfers uitgesplitst naar groepen inwoners.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

De 4-jaarlijkse Gezondheidsmonitor is in 2020 voor de 3e keer uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, CBS en alle 25 GGD'en in Nederland. Bijna 19.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit alle 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben in het najaar van 2020 een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn, leefstijl, leefomgeving en de ervaren invloed van de coronapandemie. De vragenlijst bestond uit een landelijke en een regionale set vragen, die in overleg met gemeenten is vastgesteld. 

Regionale en landelijke resultaten

Op 29 juni heeft GGD HN twee regiorapporten gepubliceerd, waarin de resultaten voor de gehele regio Noord-Holland-Noord zijn vergeleken met eerdere jaren en met het landelijke beeld. Bekijk hier de regionale resultaten.

Opvallende bevindingen in Noord-Holland-Noord

  • Meer inwoners dan in 2016 ervaren hun gezondheid als (zeer) goed.
  • Het aantal rokers en het alcoholgebruik is gedaald.
  • Het risico op een angststoornis of depressie is gestegen onder inwoners van 18-65 jaar.
  • Ook voelen deze inwoners zich vaker matig tot (zeer) ernstig eenzaam.
  • Vooral jongere volwassenen ervaren meer psychosociale problemen dan in 2016.
  • Het aantal mensen met overgewicht en dat voldoet aan de Beweegrichtlijn is (vrijwel) gelijk gebleven.
  • Ouderen hebben vaker één of meer (preventieve) voorzieningen in huis.
  • Eén op de drie ouderen is gevallen in het afgelopen jaar.
  • De resultaten in de regio Noord-Holland-Noord zijn op veel gebieden positiever dan landelijk.


Contact

Voor inhoudelijke vragen over de Gezondheidsmonitor 2020 kunt u contact opnemen met Team Epidemiologie GGD HN via epi@ggdhn.nl.