Gezondheidsmonitor 2020

Hallo, hoe gaat het met ons? Groot gezondheidsonderzoek is gestart op 24 september

Op 24 september is de Gezondheidsmonitor 2020 gestart. Het gaat om een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in alle gemeenten in Noord-Holland-Noord. De Gezondheidsmonitor wordt iedere 4 jaar door GGD Hollands Noorden uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. Bijna 1 op de 10 inwoners van Noord-Holland-Noord ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om te werken aan een goede gezondheid van de inwoners.

Heeft u een brief ontvangen om mee te doen? Dan kunt u vanaf 24 september de vragenlijst online invullen. 
 
Waarom dit onderzoek?

De GGD Gezondheidsmonitor vindt eens in de 4 jaar plaats. Zo kunnen veranderingen in de gezondheid worden gesignaleerd. Met de uitkomsten kan per gemeente worden gekeken wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Noord-Holland-Noord te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een beweegvriendelijke woonomgeving, aandacht voor de gevaren van drugs, ondersteuning van mantelzorgers en het omgaan met stress en eenzaamheid. Door samenwerking met alle andere GGD'en in Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de Gezondheidsmonitor ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Wie kunnen meedoen?

Voor het onderzoek heeft het CBS ruim 46.500 inwoners geselecteerd uit de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Deze personen ontvingen een uitnodiging per post om een vragenlijst in te vullen. Meedoen is belangrijk, want elke geselecteerde persoon vertegenwoordigt veel andere inwoners. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en in de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Mensen die de vragenlijst via internet invullen ontvangen voor een aantal onderwerpen een persoonlijk gezondheidsadvies. Personen die niet geselecteerd zijn door het CBS kunnen niet aan het onderzoek deelnemen.

De resultaten

De resultaten zijn belangrijk voor gemeenten en GGD voor het ontwikkelen en aanpassen van gezondheidsbeleid. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van 4 jaar geleden? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen? Vanaf medio 2021 worden de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2020 gepubliceerd op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden (www.gezondnhn.nl). Op de gezondheidsatlas staan ook de rapporten en resultaten van vorige monitors.

Meer informatie

Protocol en privacyverklaring Gezondheidsmonitor 2020 
Veel gestelde vragen GGD Gezondheidsmonitor 2020 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team epidemiologie van GGD Hollands Noorden via epi@ggdhollandsnoorden.nl.