Gezondheidsonderzoek (Epidemiologie)

Of je gezond bent, weet je zelf het beste. En als je twijfelt, ga je misschien naar de huisarts. Maar hoe gezond is de bevolking, hoe gezond zijn we met z'n allen? Om die vraag te beantwoorden doen wij regelmatig onderzoek, registreren wij continu gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld van de onderzoeken van de jeugdartsen) en vertalen wij landelijke cijfers naar onze regio. Dit valt allemaal onder epidemiologie. De epidemiologen van de GGD doen onderzoek naar de frequentie van ziekten in de bevolking (bijvoorbeeld hoeveel mensen hebben astma). Daarnaast onderzoeken wij risicofactoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals roken, bewegen en eetgewoonten. Concrete resultaten daarvan zijn te vinden in de Gezondheidsmonitor,  de rapporten van de Jeugdmonitor Emovo en de rapporten van de Kindermonitor.

De gemeenten maken plannen om de gezondheid van de burgers in Noord-Holland Noord te verbeteren. Dit doen zij onder andere met gegevens die onze epidemiologen verzamelen op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Wanneer bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat te weinig burgers bewegen, kunnen de gemeenten (eventueel samen met de GGD) activiteiten opzetten om burgers meer te laten bewegen. Onderzoeks -en adviesvragen die buiten de wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen worden opgepakt door onderzoeksbureau Noord-Holland Noord. 

Meer informatie

Op de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord vindt u cijfers over de gezondheid van alle gemeenten in onze regio.

Op de productenkaart van team epidemiologie vindt u informatie over de activiteiten van epidemiologie vanuit de Wpg.

Kijk op www.onderzoeksbureaunhn.nl voor informatie over het onderzoekbureau Noord-Holland Noord. Of neem contact op met het team epidemiologie, 088-01 00 500 of epi@ggdhollandsnoorden.nl.