Gezondheidsadvies

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur geeft de Gezondheidsraad als advies:

Volwassenen:
Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag vanaf 18 jaar.

Jongeren:
Voor jongeren onder 18 jaar is het beter om geen alcohol te drinken (www.nix18.nl).

 

 

 

 

 

Alcohol & Drugs

Sinds 2013 werken de 17 gemeenten uit Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en te voorkomen. Zij doen dat met het programma 'In Control of Alcohol & Drugs'. 

Het blijkt dat samenwerken op het gebied van handhaving, preventie en communicatie vruchten afwerpt. Het alcoholgebruik onder jongeren is gedaald en de startleeftijd waarop zij beginnen te drinken is verhoogd. Toch drinken jongeren nog steeds te vroeg, te vaak en te veel. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. En hoewel ook het drugsgebruik onder jongeren is gedaald, blijft het een punt van zorg. 
 

Ook wil het programma 'In Control of Alcohol & Drugs' bijdragen aan het beschermen van de individuele (psychische en fysieke) gezondheid, het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid en het terugdringen van nodeloze maatschappelijke schade en kosten door alcohol- en drugsgebruik. 

Voor meer informatie, ga naar 'In Control of Alcohol & Drugs'.

Interventies en activiteiten

De digitale interventiekaart biedt een overzicht van inzetbare interventies en activiteiten voor alcohol- en drugspreventie in de regio Noord-Holland-Noord. Download hier de flyer met meer informatie.