U bevindt zich hier

Gezond leven

Suïcidepreventie

Een gesprek beginnen, kan een leven redden!

1 op de 5 jongeren in onze regio denkt weleens aan zelfmoord. En mannen van middelbare leeftijd in Noord-Holland-Noord hebben vaker depressieve gedachten dan andere mannen. Inwoners die psychische problemen hebben, delen dat niet (graag) met anderen en vinden hulp zoeken lastig. Mensen dichtbij in hun omgeving kunnen een cruciale rol spelen om hierbij te helpen. De gemeente Hoorn, gemeente Alkmaar, GGD Hollands Noorden en GGZ Noord-Holland Noord willen daarom een breder publiek bewust te maken van hun helpende rol.

Lees meer

 

Gezondheidsonderzoek (Epidemiologie)

De GGD doet voortdurend onderzoek naar de gezondheidssituatie in alle gemeenten in Noord-Holland-Noord. De cijfers uit deze en andere bronnen komen samen in de gezondheidsatlas. Daar vind je cijfers over de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en leefomgeving van de inwoners van Noord-Holland-Noord. Je kunt de cijfers (sub)regionaal, per gemeente en op wijkniveau bekijken. Naar de gezondheidsatlas.

Regenboogpeiling NHN (vanaf 10 december 2021)
Online onderzoek naar gezondheid en welzijn van LHBTI+ personen van 16 jaar en ouder in Noord-Holland-Noord.
Lees verder voor meer informatie en over meedoen aan het onderzoek.

Lees meer over:
Kindermonitor
Jeugdmonitor
JVmonitor
Gezondheidsmonitor
Gezondheidsprofielen

Gezondheidspanel
Het gezondheidspanel van de GGD is een groep inwoners uit de regio Noord-Holland-Noord die meerdere keren per jaar benaderd wordt om een aantal vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Invullen duurt niet langer dan 5 minuten per keer. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd een raakvlak met gezondheid.

Ben jij al lid van het Gezondheidspanel?
Laat je stem horen over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen en meld je aan via gezondheidspanel@ggdhn.nl.
Meer informatie, lees meer

Positieve Gezondheid

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Lees meer over Positieve Gezondheid.

Voeding en beweging

Gezond eten en voldoende bewegen verlagen risico op chronische ziekten/hart- en vaatziekten en kanker.

Lees meer

Mentale weerbaarheid

Mentale weerbaarheid kun je omschrijven als fitheid van geest. Lekker in je vel zitten zorgt ervoor dat je positiever in het leven staat, minder last hebt van stress, beter kunt functioneren en problemen beter de baas bent.

Lees meer

Roken

Roken is slecht voor de gezondheid en verslavend. Het is daarom moeilijk om te stoppen. Toch heeft het veel voordelen om te stoppen met roken. Je wordt fitter, je huid ziet er beter uit en je bent minder vaak verkouden. 

Lees meer

Seksualiteit

De GGD heeft als taak om de seksuele gezondheid in de regio te bevorderen, en de verspreiding van soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) te voorkomen. 

Lees meer

Gehoorschade

Luisteren naar harde muziek kan gehoorschade veroorzaken met levenslange handicaps als gevolg. Naar schatting hebben 300.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar een gehoorverlies van 10 decibel of meer. Dit gaat vaak gepaard met een permanente piep in je oor.

Lees meer 

Alcohol en drugs

Sinds 2013 werken de 17 gemeenten uit Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en te voorkomen. Zij doen dat met het programma 'In Control of Alcohol & Drugs'. 

Lees meer

 

Gezonde School

Meld een zorgwekkende situatie

Maak jij je zorgen om iemand in jouw omgeving? Meldpunt Vangnet & Advies

Wat doet het Meldpunt?
Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.

Voor wie is het Meldpunt?
Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden.
Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet & Advies tijdelijk de regie overnemen.

Telefoonnummer:
088-01 00 521
(ma t/m vrij 08.30-17.00 uur)

E-mail:
bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl

Lees meer

Huiselijk geweld

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) is de Veilig Thuis-organisatie in de regio Noord-Holland-Noord (Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. - inclusief Uitgeest - en West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis NHN biedt advies en ondersteuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhandel, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis onderzoek en leidt toe naar hulpverlening.

Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat informatie over hoe Veilig Thuis hulp organiseert. In Noord-Holland-Noord zijn drie Steunpunten Huiselijk Geweld. Deze Steunpunten geven informatie en advies over huiselijk geweld aan iedereen die ermee te maken heeft. Ze bieden een luisterend oor, en zoeken samen met u naar mogelijkheden om het probleem op te lossen en weer een veilige thuissituatie te krijgen.