U bevindt zich hier

VoorZorg

Jeugdwet/Maatwerk

Productdefinitie

Het bieden van verpleegkundige ondersteuning aan de doelgroep hoog risico jonge zwangeren, bij zwangerschap en beginnend ouderschap volgens het Amerikaanse bewezen effectieve programma Nurse Family Partnership.

In deze infographic kunt u bekijken hoe het programma werkt, wat de positieve effecten voor moeder en kind zijn en wat de kosten en voordelen van VoorZorg voor uw gemeente of regio zijn.

Doel

  • Verbetering van zwangerschaps- en geboorteresultaten van moeder en kind.
  • Verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind.
  • Verbetering van het toekomstperspectief van moeder en kind.
  • Verminderen van zorgwekkende opvoedsituaties.
  • Voorkómen van kindermishandeling en verwaarlozing.
  • Meer en beter gebruik maken van de voorzieningen die er voor deze doelgroep zijn.

Doelgroep

Hoog risico zwangeren (zoals vrouwen die jong zijn, alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben, weinig opleiding hebben genoten, die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn, te kampen hebben met psychiatrische problematiek of middelengebruik, te maken hebben met huiselijk geweld, in sociaal isolement leven, etc.) welke minder dan 28 weken zwanger zijn van een eerste kind.

Activiteiten

Het bieden van een 2,5 jaar durend programma van verpleegkundige ondersteuning aan de doelgroep bij zwangerschap en beginnend ouderschap volgens het Amerikaanse bewezen effectieve programma Nurse Family Partnership (zie ook: www.VoorZorg.info).

Prestatie-indicator/norm

  • Aantal aanmeldingen op basis van de eerste inschatting van bij de zwangere betrokken professional(s)..
  • Aantal deelnemers aan VoorZorg (op basis van uitgebreid intakegesprek).
  • Aantal tussentijdse beëindigingen VoorZorg.
  • Aantal klanten dat het hele traject heeft afgerond.

Tijdseenheid

40-60 gestructureerde huisbezoeken, ondersteund met mogelijkheden van digitale media, gedurende 2,5 jaar (zwangerschapsperiode, 1e levensjaar, 2e levensjaar), gemiddelde tijd per klant: 2 uur per week.

Vereiste deskundigheid/norm

VoorZorgverpleegkundige (Jeugdverpleegkundige met aanvullende opleiding VoorZorg en hercertificering).

Financieringswijze

Divers: gemeente middels diverse financieringsbronnen w.o. Jeugdwet.

Opmerkingen/bijzonderheden

Een licentie en alle daar in voorkomende afspraken is verplicht om VoorZorg te mogen uitvoeren.
NCJ als nationale licentie houder en deskundigheidsinstituut, VUMC voor wetenschappelijk onderzoek naar het programma.
Effectiviteit in Nederland aangetoond, o.a. op kindermishandeling en huiselijk geweld. Nadere ontwikkeling (digitaal) van registratie en rapportage is gewenst.

In deze infographic kunt u bekijken hoe het programma werkt, wat de positieve effecten voor moeder en kind zijn en wat de kosten en voordelen van VoorZorg voor uw gemeente of regio zijn.