Verbeteren van de preventiestructuur

Academisch Platform Noord-Holland Noord

Advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en informatie

Beleidsadvisering gezondheidsbevordering

Beleidsadvisering

Coördineren van gezondheidsbevorderende programma’s en interventies

Deskundigheidsbevordering gezondheid

Gezondheidsinformatie

Gezondheidsonderzoek bij rampen

Gezondheidsonderzoek

JGZ op het Voortgezet Onderwijs - onderdeel Emovo

Onderzoek/ontwikkeling gezondheidsbevorderende interventies

Procesbegeleiding en -ondersteuning van gemeenten