Zorg voor een rookvrije start: laat mijn dromen niet in rook opgaan

In Nederland roken nog steeds meer dan één miljoen ouders van thuiswonende kinderen. Ook is het aantal vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap de afgelopen jaren niet afgenomen. Met een nieuwe campagne ‘Zorg voor een rookvrije start’ roept de taskforce Rookvrije Start zorgverleners op om in actie te komen.

De (ongeboren) kinderen van rokende ouders lopen risico op gezondheidsschade door tabaksrook, waardoor hun dromen in rook dreigen op te gaan. Als zorgverlener die betrokken is bij de zwangerschap en opgroeiende kinderen opgeroepen kun je het verschil maken.

Taskforce Rookvrije Start

Behandeling van verslaving

Roken wordt vaak nog als een ongezonde leefstijlkeuze gezien, in plaats van een verslavingsziekte. Veel zorgverleners koppelen het niet kunnen stoppen met roken van (aanstaande) ouders aan een gebrek aan motivatie. Veel ouders willen wel stoppen, maar krijgen niet de juiste ondersteuning. Als zorgverlener kun je naast de (aanstaande) ouder gaan staan en hem of haar verwijzen naar erkende stoppen-met-rokenbegeleiding.

Hulpmiddelen voor een rookvrije start

Rookvrije Start helpt je daarbij. Op rookvrijestart.nl staan hulpmiddelen waarmee jij leert een motiverend gesprek te voeren en laagdrempelig te verwijzen, zoals een gesprekskaart met voorbeeldzinnen en gratis scholing. Ook kun je hier (aanstaande) ouders eenvoudig verwijzen naar de telefonische coaches van Rookvrije Ouders. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wil jij meer weten over Rookvrije Start en wat GGD Hollands Noorden voor jou kan betekenen hierin? Heb je specifieke vragen over het actieprogramma of over stoppen met roken in het algemeen? Mail ons. We helpen je graag.