Gebruik onder jongeren terugdringen met 'In Control of Alcohol & Drugs'

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren voorkomen en verder terugdringen. Aan dit doel draagt het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ bij. GGD Hollands Noorden voert dit programma uit in opdracht van de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Door in de drie regio’s integraal samen te werken op het gebied van handhaving, preventie en communicatie boeken we resultaat.

Het alcoholgebruik onder jongeren is gedaald en de startleeftijd waarop zij beginnen te drinken is verhoogd. Dat is goed nieuws! Toch drinken jongeren nog steeds te vroeg, te vaak en te veel. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. En hoewel ook het drugsgebruik onder jongeren is gedaald, blijft het een punt van zorg. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de ambtenaren en bestuurders, zowel lokaal en (boven)regionaal. 

De vier hoofdtaken van In Control

Wij hebben vanuit de gemeenten de opdracht gekregen om ons met vier hoofdtaken bezig te houden om het gezamenlijke doel te realiseren. Dit zijn:

  1. Onderzoek & Advies
  2. Interventies & Voorlichting
  3. Campagnes & Communicatie
  4. Regionale en bestuurlijke afstemming

Interventies & voorlichting

In het interventie-overzicht staan alle interventies die In Control of Alcohol en Drugs met partners aanbiedt om het gebruik van drank en drugs bespreekbaar te maken. Door het gesprek aan te gaan, vergroten jongeren hun kennis over drank- en drugsgebruik. Ook leren ze open te zijn over hun gebruik en wat ze kunnen doen om te minderen of helemaal te stoppen. De interventies zijn er ook op gericht om alcohol- en drugsgebruik te voorkomen.

Bijna alle interventies van In Control of Alcohol en Drugs zijn erkende interventies. Dit betekent dat ze aantoonbaar effect hebben en dus resultaat opleveren: het voorkomen of verminderen van het gebruik van drank en drugs onder jongeren.

Jiske Pardieck, projectmedewerker collectieve gezondheidsbevordering GGD Hollands Noorden

Digitale nieuwsbrieven

Naast interventies en voorlichtingsmomenten biedt In Control of Alcohol laagdrempelig kennis aan over alcohol- en drugsgebruik. Onder meer via diverse digitale nieuwsbrieven, waaronder:

  • De leesmap
    Top 10 meest actuele nieuwsberichten over alcohol en drugs (aanmelden)
  • De Weetjes
    Verdiepende informatie over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld lachgas, vapes en komende webinars (aanmelden)