Gordelroos: wat is jouw verhaal?

Je hebt vast wel eens gehoord over gordelroos. Wat is dit voor ziekte en hoe
herken je het? Gordelroos is volgens de Gezondheidsraad (GR) een ernstige ziekte. Daarom
wordt er in Nederland en in landen om ons heen van 27 februari tot 5 maart 2023 aandacht gevraagd voor de symptomen en de impact die gordelroos kan hebben op iemands leven. Een op de vier mensen kan erover meepraten.

Als je ouder wordt, veroudert ook je afweersysteem en neemt de kans toe dat je gordelroos krijgt

Waterpokkenvirus weer actief

Gordelroos kent vele gezichten. Een op de vier mensen krijgt een eigen verhaal. Als je ouder
wordt, veroudert ook je afweersysteem en neemt de kans toe dat je gordelroos krijgt. Het virus
dat gordelroos veroorzaakt, het waterpokkenvirus, kan ineens weer actief worden. Iedereen
die ooit waterpokken heeft gehad, kan het krijgen. Vaak gaat gordelroos vanzelf over. Toch kan
gordelroos heel pijnlijk zijn en soms langer duren door zenuwpijn. Deze pijn kan maanden of in
sommige gevallen jarenlang aanhouden in de vorm van brandende pijn of tintelingen,
overgevoeligheid bij aanraking, warmte of kou.

Deel jouw verhaal

Op aandachtvoorgordelroos.nl is meer informatie te vinden over gordelroos en kan
iedereen zijn eigen verhaal delen. Door het delen van verhalen krijgt gordelroos een gezicht en
kunnen verschillende ervaringen en informatie worden uitgewisseld. Gordelroos kent vele
gezichten, wat is jouw verhaal?

• Deel jouw verhaal op aandachtvoorgordelroos.nl
• Bij GGD Hollands Noorden kun je je laten vaccineren tegen gordelroos