Actievoorwaarden en algemene spelvoorwaarden prijsverloting GGD Gezondheidsmonitor 2022

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de prijsverloting horende bij het onderzoek GGD Gezondheidsmonitor 2022, georganiseerd door de 25 regionale GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS. De uitvoering van het onderzoek en de verloting van de prijzen wordt gedaan door I&O Research.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmonitor in te vullen vanaf 6 september t/m 28 november. Alleen inwoners van 18 jaar en ouder die zijn uitgenodigd voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 kunnen deelnemen aan deze actie. Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname. Dit noemen we een steekproef. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking.

3. Deelname aan de prijsverloting is mogelijk door deel te nemen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 op www.startvragenlijst.nl/ggd of via de papieren vragenlijst die per post thuisbezorgd is. I&O Research is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verloting.

4a. Het totale prijzenpakket van deze prijsverloting bestaat uit 1900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro.
4b. In het onderzoek geeft de respondent aan of hij of zij in aanmerking wil komen voor een van de VVV Cadeaukaarten.

4c. In de week na sluiting van de actietermijn, worden de VVV Cadeaukaarten verloot onder alle respondenten die de vragenlijst online of schriftelijk hebben voltooid. Onder de respondenten worden naar willekeur, middels een automatisch script, de winnaars gekozen. In SPSS (statische software) krijgt iedere respondent willekeurig een getal toegewezen. De respondenten met het laagste getal, winnen de prijs.

5. Respondenten kunnen eenmalig aan de actie deelnemen. Respondenten die meerdere keren de vragenlijst hebben ingevuld, zullen niet dubbel meedingen naar de prijzen.

6. De winnaars zullen na afloop van de actieperiode door I&O Research benaderd worden via de naam- en adresgegevens die door het CBS beschikbaar zijn gesteld in de steekproef.

7. GGD GHOR Nederland als opdrachtgever namens de GGD’en en I&O Research als opdrachtnemer behouden zich het recht voor om de prijs niet uit te keren als zij een winnaar verdenkt van fraude of het opzettelijk foutief invullen van het onderzoek. Dit om te voorkomen dat de prijs wordt verstrekt aan een onrechtmatige winnaar. In dit geval zal een nieuwe winnaar worden aangewezen.

8. De NAW-gegevens uit de steekproef worden alleen gebruikt voor het sturen van de uitnodigingen voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 en voor het versturen van de VVV Cadeaukaarten. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan de antwoorden op de vragenlijst en worden niet gebruikt voor marketing- en/of andere doeleinden. Drie maanden na uitvoer van het onderzoek worden deze gegevens verwijderd.

9. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

10. Respondenten dienen minimaal 18 jaar en in Nederland woonachtig te zijn ten tijde van deelname aan het onderzoek. Ook dienen zij geselecteerd te zijn voor deelname aan het onderzoek door middel van de steekproef die het CBS trekt.

11. Een klein deel van de mensen worden ook aan de deur benaderd om mee te doen als zij niet hebben meegedaan na de eerste uitnodiging. Iedereen die op deze manier mee heeft gedaan, belonen we met een VVV Cadeaukaart ter waarde van 10 euro. Zij maken geen kans op een van de 1900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro. In de regio Noord-Holland-Noord worden er geen mensen aan de deur benaderd.

12. Deze algemene voorwaarden voldoen aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 (Kansspelautoriteit).

13. Vragen of klachten met betrekking tot deze prijsverloting of deze voorwaarden kunnen schriftelijk worden gestuurd via een e-mail naar helpdeskGM@ioresearch.nl. I&O Research zal uiterlijk binnen twee weken reageren. Klachten of vragen dienen vóór 1 januari te zijn ingediend.

14. Over de uitslag van deze prijsverloting wordt niet gecorrespondeerd.

15. De respondent geeft bij deelname aan deze actie akkoord op de inhoud van alle voorwaarden zoals hier beschreven, evenals op alle beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.